1 số màu sample cơ bản
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
GOLD
Dark
Brown
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
Code: ABCXYZ
Xoay 360 độ
(*)Ngoài các màu trên Amadoor có thể cung cấp bất kỳ màu nào bạn mong muốn
Mối hàn chỉ 0,2 mm dành riêng cho profile màu
Sơn cho UPVC

Sơn cho UPVC

Sơn cho UPVC

Sơn cho UPVC